Prawodawcy dopingują elementy związane z kryptografią zawarte w projekcie ustawy o finansowaniu obrony Kongresu

Kongres zbliża się do zatwierdzenia wielomiliardowego projektu ustawy upoważniającej do wydatków na obronę, który, zgodnie z oświadczeniami ustawodawcy, będzie zawierał kilka elementów związanych z Crypto Profit walutą i łańcuchem blokad.

Senator Mark Warner z biura w Wirginii wydał 3 grudnia oświadczenie, w którym stwierdził, że ostateczna wersja Ustawy o zezwoleniach na wydatki na obronę narodową (National Defense Authorization Act – NDAA) zawiera części Ustawy o pieniądzach nielicytowych, takie jak: „zapewnienie włączenia obecnych i przyszłych systemów płatniczych do systemu AML-CFT poprzez aktualizację definicji „monet i waluty“ w celu włączenia do niej waluty cyfrowej“.

Maxine Waters, przewodnicząca Komitetu Usług Finansowych Izby, podkreśliła włączenie języka republikowanego przez Juana Vargasa (D-CA) „w celu zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu użyciu wirtualnych walut i rynków w handlu narkotykami i handlu usługami seksualnymi“.

Język zawarty w wersji NDAA przygotowanej przez Izbę upoważniałby Departament Obrony do sporządzenia sprawozdania na temat potencjalnego zastosowania technologii rozproszonych ksiąg rachunkowych do celów obronnych. Język ten nie został jednak uwzględniony w senackiej wersji NDAA i ostatecznie został usunięty z ostatecznej wersji projektu ustawy NDAA.

Z opublikowanego w tym tygodniu raportu z konferencji wynika jednak, że Kongres nadal chce otrzymywać takie informacje od Departamentu Obrony, a także „analizę działań, jakie inne kraje, w tym Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska, prowadzą w zakresie badań i rozwoju technologii rozproszonej księgi gości dla celów wojskowych“.

W sprawozdaniu wezwano również Departament do przedstawienia „[r]ekomendacji określających dodatkowe działania badawczo-rozwojowe związane z technologiami wykorzystywanymi w księgach rozproszonych, które powinny być prowadzone przez Departament Obrony, oraz kosztorysów takich działań“ oraz „[a]ny innych informacji, które podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii uzna za właściwe“.

W miarę jak projekt ustawy trafia do Izby i Senatu w celu ostatecznego zatwierdzenia, nad środkiem wisi obecnie pewien dramatyzm: groźba weta ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump wyraził sprzeciw wobec projektu ustawy głównie z powodu nieudanego wezwania do uchylenia sekcji 230 ustawy o przyzwoitości komunikacyjnej.

Trump obwinił sekcję 230 – która służy jako tarcza odpowiedzialności prawnej dla platform internetowych – za podsycanie stronniczego zachowania wobec konserwatystów w mediach społecznościowych, jak również za domniemaną ingerencję wyborczą firm z branży mediów społecznościowych.

Opinion: previous patterns indicate a parabolic rise of Bitcoin in 2021.

Bitcoin may experience „parabolic“ growth in 2021, similar to the price rises of the first crypt currency in 2013 and 2017. This view was expressed by Bloomberg Intelligence’s senior commodity strategist Mike McGlown.

According to him, this could happen if the patterns that were observed in the years he specified were repeated.

„New heights are the next potential iteration. It can only be a matter of time if something unexpected happens that breaks the trend of wider acceptance [of bitcoin] and the ratio of demand to limited supply,“ the analyst wrote.

The halving in May is cited by many investors as one of the main factors that could push the price of the bitcoin to new highs. The result of the reduction of the Bitcoin award from 12.5 BTC to 6.25 BTC was, for example, that the annual inflation of the Bitcoin was below the corresponding indicator of gold, the most recognized by investors of the protective asset.

The first halving took place in 2012, and at the end of 2013 the price of bitcoin rose above $1,000 for the first time.

Why Bitcoin Might Soar To $ 24,000 Before It Hangs Its First Big Crash

Bitcoin is showing some signs of strength today as its buyers try to turn $ 16,000 into a layer of support.

Although he has not yet been rejected at this level, he has not succeeded in firmly establishing himself above this level.

An on-chain analyst now expects Bitcoin’s ongoing rally to expand significantly before buyers encounter major resistance

He is paying particular attention to a surge to $ 24,000, commenting that this could be the point where the bulls finally lose ground and Immediate Edge sees a sharp retreat.

Bitcoin is currently breaking the resistance level at $ 16,000, which is proving to be a bit difficult as buyers and sellers continue to battle for control of this key brand.

Should BTC surpass $ 16K permanently, there could be further significant gains in the coming days and weeks.

A trader now notes that numerous on-chain indicators are suggesting that Bitcoin is poised to recover in the coming days and weeks.

However, he believes the cryptocurrency’s 350-day EMA – which is around $ 24,000 – will prove to be serious resistance and potentially trigger a large sell-off.

Bitcoin is gaining ground, bulls are targeting USD 16,000

At the time of writing, Bitcoin is trading at $ 16,200. Should BTC be rejected here again, it could face a sharp downtrend that would cut it deep in its recent earnings.

However, a sustained break above this level would be incredibly positive and could potentially help drive the asset to new all-time highs.

3 czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem

3 czynniki, które należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do obrotu kontraktami terminowymi typu „crypto perpetual futures

Inwestorzy osiągają ogromne zyski z kontraktów terminowych typu „perpetual futures“, ale istnieją trzy rodzaje ryzyka, o których należy pamiętać przed zawarciem transakcji.

Na tyle kuszące, na ile to możliwe, jest kupowanie altcoinów przy użyciu kontraktów terminowych typu „perpetual futures“, istnieje kilka Bitcoin Future ukrytych pułapek, które należy uważnie obserwować.

W ciągu ostatnich kilku lat, wiele giełd zaczęło oferować altcoinowe kontrakty terminowe notowane na Tether (USDT) i pary stabilnych monet, które w końcu stały się standardem. Zmiana ta jest wygodniejsza dla większości traderów, ale nadal stwarza poważne problemy dla tych, którzy chcą utrzymać długie pozycje otwarte przez ponad kilka tygodni.

Przed otwarciem jakiejkolwiek transakcji na giełdzie oferującej wieczyste kontrakty terminowe, inwestorzy powinni być świadomi, że silniejsze knoty mogą zatrzymać straty, inwestorzy tracą możliwość postawienia swoich altcoinów na lukratywne zyski, a zmienna stopa finansowania może znacznie zwiększyć koszty przeprowadzenia transakcji.
Dźwignia finansowa prowadzi do silniejszych knotów

Bez względu na to, jak płynny jest rynek, dźwignia finansowa będzie skutkować silniejszymi knotami. Nawet jeśli te ruchy zazwyczaj nie prowadzą do przymusowej likwidacji, może to spowodować zatrzymanie inwestorów.

Dlatego też, możliwość wystąpienia błędnych knotów jest głównym powodem, dla którego inwestorzy powinni unikać przenoszenia pozycji w kontraktach terminowych na dłuższe okresy.

Mechanizmy likwidacji kontraktów terminowych wykorzystują indeks cen składający się z wielu (regularnych) giełd spot, aby uniknąć manipulacji cenami. W ten sposób system będzie zamykał pozycje z niewystarczającą marżą tylko wtedy, gdy indeks osiągnie swoje stop.

Ether Coinbase i Binance perpetual futures

Zwróć uwagę na to, że ETH miała 326 dolarów w stosunku do Coinbase, a jednocześnie kontrakty terminowe Binance miały 302 dolary w stosunku do niższej wartości. Ta zmiana może wydawać się niewielka, ale to z pewnością spowodowało, że inwestorzy złożyli zlecenia stop.

Jest sposób, aby uniknąć takich problemów, po prostu ustawiając stop orders na Mark Price (Index) zamiast na Last Price.

Dokonanie tej prostej zmiany pozwoli uniknąć likwidacji, jeśli kontrakty terminowe typu futures odłączą się monetarnie od swojego indeksu. Dużym problemem jest to, że nie każda giełda daje taką możliwość.
Wydobycie akumulacji i płynności może przynieść lepsze wyniki.

Kupno altcoinów z wykorzystaniem kontraktów terminowych nie pozwala na wykorzystanie ich do stawiania lub pożyczania. Dla inwestorów chcących utrzymać pozycję na dłuższy okres jest to kolejny czynnik, który należy rozważyć.

Istnieje wiele platform oferujących usługi stakowania i kredytowania, w tym najwyższe scentralizowane giełdy. Niektóre z altcoins oferujących 30-dniowe kontraktowe roczne stopy zwrotu (APY), które mogą wynosić od 7% do 18%, to Polkadot (DOT), Tron (TRX), Cosmos (ATOM) i Cardano (ADA).

Zdecentralizowane (DeFi) baseny wydobywcze to kolejny sposób na generowanie dochodów poprzez posiadanie altcoins. Użytkownicy powinni uważać na ryzyko nieodłącznie związane z tym sektorem, zwłaszcza te baseny, w których występuje utrata wartości pomiędzy dwoma różnymi walutami kryptograficznymi.

Die steigende Haschrate von Bitcoin ist nicht genug

Die steigende Haschrate von Bitcoin ist nicht genug

Die Haschrate von Bitcoin hat kürzlich eine neue ATH erreicht. Tatsächlich hat die Gesamt-Haschrate in diesem Jahr eine ganze Reihe von ATHs erreicht, wobei die gleiche zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bei 144,03 Mio. $ TH/s lag.

Auch wenn dies historisch gesehen auf einen Preisanstieg in der Zukunft hindeutet, könnte dies dieses Mal jedoch nicht der Fall sein.

Die Bitcoin-Haschrate erreichte einen neuen ATH

Seit Anfang 2020 ist die Haschrate von Bitcoin um 36% gestiegen. Darüber hinaus ist die tägliche Zahl der aktiven Bitcoin-Adressen auf einem höheren Niveau als 2017, wobei auch die Zahl der Transaktionen laut Bitcoin Billionaire und Überweisungen seit Anfang des Jahres gestiegen ist. Tatsächlich beträgt die Blockbelohnung derzeit fast 20 Milliarden Dollar.

Bei dieser Blockbelohnung sind die Bergarbeiter dabei, ihre BTC in Brieftaschen umzuleiten oder an Institutionen zu verkaufen. Darüber hinaus ist die BTC, die von den Bergarbeiterpools in Börsen umgeleitet wird, im Durchschnitt gleich hoch.

Die Haschrate von Bitcoin hat einen neuen ATH

In der ersten Oktoberwoche war ein Rückgang des Transfervolumens zu verzeichnen, und seitdem hat es sich überhaupt nicht mehr erholt. Während ein Anstieg der Haschrate normalerweise einen Preisanstieg signalisiert, deuten andere Grafiken darauf hin, dass ein Preisanstieg möglicherweise nicht sehr nahe liegt. Tatsächlich ist es nicht nur eine Frage des Transfervolumens, sondern auch des Handelsvolumens an den Spot-Börsen, da auch diese den Preis beeinflussen.

Das aggregierte Handelsvolumen ist über einen Zeitraum von drei Monaten gering gewesen, wobei dasselbe erforderlich ist, um die 500 Mio. $-Marke zu überschreiten, wenn ein Preisanstieg laut Bitcoin Billionaire auf den Diagrammen vermerkt werden soll. Während der sprunghafte Anstieg des Volumens in der ersten Septemberwoche und Mitte August tatsächlich repräsentativ für die Dynamik auf dem Markt war, lag das Handelsvolumen zur Pressezeit nahe bei 250 Mio. $ und damit weit entfernt vom 500-Millionen-Dollar-Ziel.

Die Bitcoin-Hashrate erreichte einen neuen ATH

Es ist jedoch zu beachten, dass sich das tägliche Gesamtvolumen an den Spotbörsen verbessern kann, wenn der Minenpool Bitcoin an die Spotbörsen umgeleitet wird und die sich ansammelnden Institutionen endlich den Handel aufnehmen. Ein solcher Anstieg des Volumens kann zwar zu erhöhter Volatilität führen, aber dies könnte die einzige Möglichkeit sein, einen neuen ATH-Preis zu erzielen.

Der allgemeine Eindruck könnte sein, dass eine ATH in Haschrumpfen sich in einem fast sofortigen Preisanstieg niederschlägt. Was jedoch die aktuellen Marktbedingungen betrifft, so reicht eine Zunahme der Schwierigkeiten im Bergbau für die Bergleute nicht aus, um den Verkaufsdruck auf Bitcoin zu erhöhen. Stattdessen gibt es Spekulationen, dass der Bergbau-Pool Bitcoin bei diesem Kurs möglicherweise nie an den Börsen gehandelt wird.

Wrapped Bitcoin (WBTC) verslaat Aave & Curve en wordt het derde grootste DeFi-project

De grootste eendaagse WBTC werd gisteren geslagen door CoinList in twee transacties van 1.299,48 WBTC en 2.316,5 WBTC.

Bitcoin op Ethereum blijft groeien met warp-snelheid en bereikt meer dan $ 1,6 miljard, in lijn met 145k BTC

Verschillende projecten zoals renBTC, imBTC, HBTC, TBTC, pBTC en sBTC zetten BTC op het op een na grootste netwerk. Wrapped Bitcoin Trader domineert deze groei door 73,6% van de BTC op Ethereum te vertegenwoordigen.

Tot dusver zijn er 105.132 WBTC’s ter waarde van $ 1,2 miljard geslagen, die sinds begin 2020 maar liefst 9.380% zijn gestegen.

Hiermee is WBTC voorbij Yearn.Finance, Synthetix, Compound, Curve Finance en Aave gesprongen om het op twee na grootste DeFi-project te worden.

Uniswap , met een record van $ 2,73 miljard aan totale waarde vergrendeld (TVL) en een dominantie van 24,12%, en Maker met bijna $ 2 miljard aan cryptovaluta op slot, zijn de enigen groter dan Wrapped Bitcoin.

WBTC is een van de snelstgroeiende DeFi-projecten, net als de algemene sector, die nieuwe hoogtepunten van $ 11,4 miljard in TVL bereikt

Interessant is dat gisteren de grootste WBTC in één dag werd geslagen door CoinList. Deze grootste munt van 5.000 WBTC werd gemaakt in twee afzonderlijke transacties – de eerste betrof 1.299,48 WBTC terwijl de tweede transactie 3.697,5 WBTC betrof.

Dit record breekt het laatste record van FTX CEO Sam Bakman-Frieds cryptohandelbedrijf Almeda Research, dat het vorige record met 2.316,5 WBTC verbeterde.

WBTC is een ERC-20-token ondersteund door bitcoin in een 1: 1-verhouding, waarbij de BTC in bewaring wordt gehouden door BitGo.

Hiermee kunnen DeFi-gebruikers deelnemen aan verschillende applicaties zonder hun Bitcoin daadwerkelijk te gebruiken. Het brengt verder de enorme liquiditeit van Bitcoin, met een markt van $ 210 miljard, naar het Ethereum-netwerk van $ 42 miljard.

De vraag naar WBTC blijft stijgen, zoals blijkt uit de groei, aangezien Bitcoin-houders hierdoor kunnen deelnemen aan opwindende DeFi-apps zoals yield farming en inkomsten kunnen verdienen met hun BTC zonder het op te geven.

Atari ilmoitti IEO-yhteistyöstä ja Atari-tunnuksen listasta Bitcoin.com Exchangen kanssa

  • Atari ilmoittaa IEO-yhteistyöstä Bitcoin.com Exchangessa monen omaisuuden kaupankäyntialustansa kautta.
  • Julkinen myynti suunniteltiin marraskuulle, yksityiskohdat ilmoitetaan lähiviikkoina.
  • Atari-tunnus lisätään Bitcoin.com-sivustoon IEO: n valmistuttua.

1. lokakuuta 2020 – Atari, yksi maailman tunnetuimmista kuluttajabrändeistä ja interaktiivisen viihteen tuottajista, ilmoittaa tänään Bitcoin.com Exchangen kanssa tehdyn sopimuksen julkisesta myynnistä ja sitä seuraavasta Atari Token (ATRI) -listasta Bitcoin.com Exchangessa.

Atari kehittää ja suunnittelee uutta tehtävää salaustilan valloittamiseksi luomalla tunnuksen videopeliteollisuuden käyttöön, mahdollistamalla pääsyn mahdollisimman monille alustoille ja käyttäjille atarichain.com-sivuston, Atari-lompakon ja yleisesti blockchain- Atari-tuotemerkin ympärillä.

Atari-konserni on äskettäin tehnyt useita uusia kumppanuussopimuksia kehittääksesi asteittain Atari-tunnuksen käyttöönottoa ja käyttöä interaktiivisen viihteen ja blockchain-aloitteiden ekosysteemissä. Ensimmäiset käyttötapaukset ovat alueilla, joilla ryhmä on jo aktiivinen: salausvaluuttoja käyttävät kasinot, videopelit tai blockchain-pelit. Luettelo tällaisista kumppanuuksista on saatavana osoitteesta www.atarichain.com.

Julkisen myynnin toteuttaa Atari Chain, Limited, Atari, SA: n (Atari-ketju) gibraltaripohjainen tytäryhtiö. Julkinen myynti on tarkoitus tehdä marraskuuhun 2020, ja yksityiskohdat ilmoitetaan lähiviikkoina. Kaikkien näiden myyntien aikana Atari-tunnusta voi ostaa vain yleisimmillä salausvaluutoilla (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash). Tämä julkinen myynti ja listaaminen ovat erittäin tärkeä virstanpylväs Atari-blockchain-projektille, joka tarjoaa likviditeettiä merkkien haltijoille, tasoittaa tietä tulevaisuuden yhteistyölle ja Atari blockchain -ekosysteemin kehittämiselle.

Bitcoin.com Exchange on valittu yhdeksi johtavista kryptovaluuttapörsseistä digitaalisen omaisuuden alalla Atarin uuden ERC20-tunnuksen (ATRI) valinnaiseksi alustaksi julkisen myynnin aloittamiseksi marraskuun alussa. Tällaisen julkisen myynnin päättymisen jälkeen Atarin tunnus (ATRI) listataan kaupankäyntitarkoituksessa Bitcoin.com Exchangessa.

„Yhteistyö Bitcoin.comin kanssa oli Atarille luonnollinen valinta“, kertoi Atari Chain, Limitedin toimitusjohtaja Frédéric Chesnais. „Tavoitteenamme on lisätä alan käyttötapauksia ja sponsoroida Atari-tunnuksen ja Atari-tuotemerkin ympärille keskittyneen ekosysteemin syntymistä, joka tarjoaa uudenlaisia ​​hajautettuja palveluja blockchainissa“. että „Bitcoin Revolution Exchangessa rakennamme jatkuvasti laajempaa ekosysteemiä, joka haarautuu uusiin näköaloihin, erityisesti IEO-alustamme tulevan lanseerauksen myötä.“ Chaudhry jatkaa sanomalla: „Olemme hurmioituneita siitä, että Atari, interaktiivisen viihteen edelläkävijä, on valinnut pörssimme vauhdittamaan tunnuksensa kasvua isännöimällä julkista myyntiään alustallamme. Hyödynnämme vuosien kokemustamme, runsaasti resursseja ja arvostettua yhteisöämme varmistaaksemme Atari-tunnuksen onnistuneen tarjoamisen. “

Miksi valita Atarichain?

Turvallisuus etusijalla

Koska jokainen tapahtuma on tallennettu hajautettuun kirjanpitoon, on mahdotonta muuttaa tallennettua historiaa tai lyödä uusia rahakkeita pienestä ilmasta arvon manipuloimiseksi.

Helppo integrointi

Atarin tavoitteena on antaa muille kehittäjille mahdollisuus integroida Atari Token helposti peleihinsä.

Likviditeetti

Atari aikoo listata ATRI: n mahdollisimman monelle alustalle, jolloin rahakkeen haltijat voivat vaihtaa helposti muihin valuuttoihin. Alustojen valinta riippuu erilaisista kriteereistä, kuten säännöksistä, turvallisuudesta ja tapahtumien määrästä.

Taidot ovat tärkeitä

Atari kehittää innovatiivisia pelejä, joissa voit lyödä merkkejä muita pelaajia vastaan. Paras pelaaja voittaa palkinnon.

Kasino

ATRI: tä voidaan käyttää myös pelaamiseen Atari Casinolla. Tavallisten pelien, kuten ruletti, pokeri ja Blackjack, lisäksi työskentelemme innovatiivisilla uhkapeleillä, joissa taitosi lisäävät voittomahdollisuuksiasi.

Ole osa edistymistä

Atarilla on edessä suuri tulevaisuus, sillä se korjaa ja kehittää pelialan aukkoja. Bitcoin.com Exchange aloittaa prosessin lähiviikkoina avaamalla portaalin, jossa käyttäjät voivat käydä läpi KYC / AML-tarkistuksen ennen marraskuussa tapahtuvaa merkkikauppaa. Pidä itsesi ajan tasalla saadaksesi lisätietoja alla olevasta portaalistamme ja seuraa sosiaalisia aiheitamme.

Lue lisää Bitcoin.com Exchangesta täältä.

Mikä on julkinen myynti / IEO?

Lyhyesti sanottuna Initial Exchange Offering, jota kutsutaan yleisesti IEO: ksi, on varainhankintatapahtuma, jota hallinnoi pörssi. Toisin kuin Initial Coin Offering (ICO), jossa projektitiimi itse suorittaa varainhankinnan, Initial Exchange Offering tarkoittaa, että varainhankinta tapahtuu tunnetulla pörssin varainhankinta-alustalla, samanlainen kuin tuleva Bitcoi

Actualités Bitcoin en direct

Michael Saylor – le PDG de MicroStrategy , qui a récemment acheté plus de 400 millions de dollars en bitcoins – a déclaré que détenir BTC était beaucoup moins risqué que détenir de l‘ argent ou même de l’or.

Michael Saylor est clairement un fan de BTC

C’est une déclaration intéressante à faire car au cours des dernières années, le bitcoin et la crypto – bien qu’ils soient conçus comme des outils d’achat de biens et de services – ont été considérés comme beaucoup moins stables que les actifs traditionnels tels que les actions et l’or, et loin d’être aussi forts que monnaies fiduciaires. Pour la plupart, les actifs comme le bitcoin sont restés largement spéculatifs en partie en raison de sa volatilité, ainsi que d’autres facteurs graves.

De nombreux magasins refusent d’accepter les paiements cryptographiques pour les marchandises étant donné que le prix d’une telle pièce peut baisser facilement et rapidement du jour au lendemain. Nous en avons été témoins ces derniers temps. Bitcoin Evolution avait récemment franchi la barre des 11000 dollars, mais l’actif se négocie désormais pour environ 500 dollars de moins. Avant cela, le bitcoin était passé dans la fourchette de 12000 dollars, mais il ne fallut pas longtemps avant que la principale monnaie numérique du monde ne tombe à 10000 dollars.

Les magasins et les détaillants ne sont pas prêts à prendre le risque de perdre de l’argent. Une personne pourrait entrer et acheter pour 50 $ de marchandises avec Bitcoin, mais demain, le prix de l’actif baisse, ce qui conduit le magasin à perdre tandis que le client peut encore repartir avec tout ce qu’il a acheté. Cela crée une situation injuste pour le détaillant.

Donc, que quelqu’un dise que le bitcoin est moins risqué que l’argent et l’or est intriguant à entendre et suggère que peut-être le bitcoin et l’espace crypto entrent tous les deux dans le statut dominant. Dans une interview, Saylor dit qu’avant la propagation du coronavirus , sa société MicroStrategy avait récolté environ 500 millions de dollars en titres gouvernementaux, mais que la pandémie l’a amené à considérer ces titres comme pratiquement inutiles.

Il déclare:

Une fois que le rendement réel de notre trésorerie est passé à plus de dix pour cent négatifs, nous avons réalisé que tout ce que nous faisons sur le P&L était sans importance. Nous pensions vraiment que nous étions sur un glaçon fondant de 500 millions de dollars.

Comme la plupart des investisseurs à travers le pays, il a commencé à voir les actions traditionnelles et l’or chuter dès que la pandémie s’est emparée de l’économie et de ses marchés relatifs. De plus, il dit que l’or peut tout aussi bien être un atout infini étant donné qu’il est exploité régulièrement. Cela diminuera sans aucun doute les «rendements futurs», déclare-t-il, tandis que le bitcoin a un montant fini et sera finalement beaucoup plus rare.

D’autres entreprises suivront
Saylor est également convaincu que de nombreuses entreprises suivront ses traces et que les entreprises privées et publiques sont susceptibles de constituer leurs réserves de bitcoins étant donné l’état du fiat standard. Il dit:

Ce seront probablement d’abord les entreprises privées car elles n’ont pas autant d’inertie.

Bitcoin News Today – Manchetes para 2 de Setembro

  • O bitcoin e os metais preciosos podem aumentar significativamente se a tendência de queda do USD se aprofundar.
  • Os analistas esperam mais tendências de queda do dólar
  • Índice cambial do dólar perde a linha de tendência que remonta a uma grande recessão

Bitcoin News Today – O impacto do dólar americano no mercado este ano não pode ser sobrevalorizado. Sua forte tendência de baixa e fraqueza diante da pandemia global e de uma economia em declínio nos EUA permitiram que ativos como metais preciosos, bitcoins, e ações subissem.

No entanto, o Índice de Moeda do Dólar (DXY) acabou de fechar uma vela mensal abaixo de uma linha de tendência de mais de uma década que remonta à saída dos EUA da Grande Recessão. Isto poderia significar mais tendência para o DXY, e mais movimentos descendentes só favoreceriam o Bitcoin Circuit e outros ativos seguros.

Bitcoin (BTC) Price Today – BTC / USD

Os Bens de Paraíso Seguro se Beneficiariam da Tendência de Downtrend do DXY

Todos os mercados financeiros mundiais estão de alguma forma ligados ao dólar dos Estados Unidos. O dólar americano é a moeda de reserva global e o principal ativo contra o qual todas as taxas de câmbio são estabelecidas, e seu declínio pode ter um impacto sobre todos os ativos. Uma forte corrida para o USD na Quinta-feira Negra foi o que causou a queda maciça do preço do Bitcoin para a marca de 3.800 dólares.

No entanto, desde então, o USD tem estado em constante declínio e quase todos os activos voltaram a atingir novos máximos ou bateram novos recordes. Os analistas alertam que as alegações de desvalorização do USD são exageradamente exageradas e esperam um salto em breve.

No entanto, o Índice USD (DXY) acaba de fechar uma vela mensal abaixo de uma linha de tendência de mais de dez anos, o que significa que um forte declínio do todo-poderoso USD acaba de começar. Se isso for verdade, Bitcoin (BTC), metais preciosos e ações irão aumentar enormemente.

Bandeira de Bearish para o dólar americano pode virar em alta para Bitcoin

Como se perder a linha de tendência não fosse suficientemente mau para o reinado do dólar, o dólar também parece estar seguindo em um fractal ominoso que sugere uma queda muito mais profunda e outro mercado de ursos no dólar. Uma confirmação da bandeira de baixa do USD poderia abrir o caminho para mais ganhos para outros ativos, incluindo Bitcoin (BTC) e moedas digitais.

O fractal sobre a ação do preço do DXY também segue um padrão de bandeira de urso, completo com um longo mastro de bandeira e um canal paralelo inclinado para cima. A recuperação econômica significa que o dólar americano começaria a subir novamente. Comparando a ação do preço de longo prazo do Índice de Moeda do USD com o calçado BTC, como um declínio no valor do USD poderia empurrar o preço do bitcoin significativamente mais alto.

O bitcoin está atualmente corrigindo mais baixo após um aumento acentuado para mais de $12k. A moeda digital está em queda de 5% ao longo do dia, na hora da imprensa.

Twitter versterkt de veiligheid na Major Bitcoin Hack

De sociale media-firma zal nu alle politieke en invloedrijke rekeningen vereisen om hun veiligheid bij te werken om een potentieel drastische herhaling van de ongekende hack van juli te vermijden.

In het kort

  • Twitter heeft een nieuwe reeks veiligheidsmaatregelen onthuld in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.
  • Influentiële en politieke rekeningen zullen nodig zijn om hun beveiliging te updaten.
  • De verhuizing komt maanden na een grote Twitter-hack waarbij frauduleuze Bitcoin-donaties betrokken waren

De sociale media reusachtige Tjilpen heeft belangrijke veiligheidsupdates aan zijn platform voor de verkiezingen van de V.S. gemaakt, zei de firma in een post op Donderdag.

„Aangezien wij van de ervaring van afgelopen veiligheidsincidenten leren en veranderingen uitvoeren, worden wij ook geconcentreerd bij het houden van high-profile rekeningen op de brandkast van de Tjilpen en beveiligen tijdens de verkiezing van de V.S. van 2020,“ de bovengenoemde firma.

Vanaf Donderdag, waren alle ,,high-profile“ en op verkiezingbetrekking hebbende rekeningen op de hoogte gebracht en moesten extra veiligheidsmaatregelen uitvoeren om hun geloofsbrieven te beschermen.

Dergelijke rekeningen omvatten alle leden van de Amerikaanse uitvoerende macht en het Congres, gouverneurs, presidentiële campagnevoerders, politieke partijen, en belangrijke Amerikaanse nieuwszenders en politieke journalisten, onder andere politieke gebruikers.

Twitter zei dat de accounts zouden worden gevraagd om een sterker wachtwoord te gebruiken en authenticatie met twee factoren mogelijk te maken, wat extra veiligheid biedt naast een gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien zal een optie voor het resetten van het wachtwoord automatisch worden ingeschakeld om onbevoegde wijzigingen van het wachtwoord te voorkomen.

Andere extra veiligheidsmaatregelen omvatten meer geavanceerde detecties en waarschuwingen om hen te helpen snel te reageren op verdachte activiteiten en een verhoogde verdediging bij het inloggen om kwaadwillige pogingen tot accountovername te voorkomen, aldus de firma.

De beveiligingsfuncties zijn niet beperkt tot bepaalde gebruikers. Iedereen kan de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat zijn of haar privacy en informatie veilig is op Twitter, aldus de aankondiging.

Bitcoin-hack zet aan tot beveiligingsmaatregelen

De verhuizing komt maanden nadat Twitter werd gecompromitteerd door een hacker-gedaagde een 17-jarige tiener uit Florida die later werd vrijgegeven op borgtocht-die erin slaagde om toegang te krijgen tot de „god-modus“ admin paneel. De hacker had toegang tot meer dan 25 invloedrijke Twitter-accounts, zoals presidentskandidaat Joe Biden en sociaal beïnvloede Kim Kardashian, en stuurde frauduleuze tweets die Bitcoin-betalingen beloofden.

De tweets werden verstuurd door accounts die een gecombineerde 346 miljoen Twitter volgers hadden en er werd meer dan $120.000 aan Bitcoin van nietsvermoedende gebruikers in gestoken.

Terwijl de hacker alleen een relatief onschuldige methode gebruikte om Bitcoin te extraheren, kon de pure invloed van Twitter op de wereldwijde financiële markten, de politiek en het nieuws een buitenproportionele en onherstelbare schade betekenen als de toegang werd gebruikt om te tweeten over een politieke kwestie.

„Deze aanval had ernstige schade kunnen veroorzaken. Ik ben eigenlijk blij dat een hacker gemotiveerd door Bitcoin-winsten de aanvalsvector heeft bereikt voordat veel meer snode actoren die privégegevens willen lekken, de aandelenkoersen willen manipuleren, verkiezingen willen manipuleren of oorlogen willen beginnen dat deden“, tweette Ethereum destijds mede-oprichter Vitalik Buterin.

Laten we hopen dat de nieuwe veiligheidskenmerken al het bovenstaande zullen vermijden.