Kongres zbliża się do zatwierdzenia wielomiliardowego projektu ustawy upoważniającej do wydatków na obronę, który, zgodnie z oświadczeniami ustawodawcy, będzie zawierał kilka elementów związanych z Crypto Profit walutą i łańcuchem blokad.

Senator Mark Warner z biura w Wirginii wydał 3 grudnia oświadczenie, w którym stwierdził, że ostateczna wersja Ustawy o zezwoleniach na wydatki na obronę narodową (National Defense Authorization Act – NDAA) zawiera części Ustawy o pieniądzach nielicytowych, takie jak: „zapewnienie włączenia obecnych i przyszłych systemów płatniczych do systemu AML-CFT poprzez aktualizację definicji „monet i waluty“ w celu włączenia do niej waluty cyfrowej“.

Maxine Waters, przewodnicząca Komitetu Usług Finansowych Izby, podkreśliła włączenie języka republikowanego przez Juana Vargasa (D-CA) „w celu zwiększenia wysiłków na rzecz przeciwdziałania nielegalnemu użyciu wirtualnych walut i rynków w handlu narkotykami i handlu usługami seksualnymi“.

Język zawarty w wersji NDAA przygotowanej przez Izbę upoważniałby Departament Obrony do sporządzenia sprawozdania na temat potencjalnego zastosowania technologii rozproszonych ksiąg rachunkowych do celów obronnych. Język ten nie został jednak uwzględniony w senackiej wersji NDAA i ostatecznie został usunięty z ostatecznej wersji projektu ustawy NDAA.

Z opublikowanego w tym tygodniu raportu z konferencji wynika jednak, że Kongres nadal chce otrzymywać takie informacje od Departamentu Obrony, a także „analizę działań, jakie inne kraje, w tym Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska, prowadzą w zakresie badań i rozwoju technologii rozproszonej księgi gości dla celów wojskowych“.

W sprawozdaniu wezwano również Departament do przedstawienia „[r]ekomendacji określających dodatkowe działania badawczo-rozwojowe związane z technologiami wykorzystywanymi w księgach rozproszonych, które powinny być prowadzone przez Departament Obrony, oraz kosztorysów takich działań“ oraz „[a]ny innych informacji, które podsekretarz obrony ds. badań i inżynierii uzna za właściwe“.

W miarę jak projekt ustawy trafia do Izby i Senatu w celu ostatecznego zatwierdzenia, nad środkiem wisi obecnie pewien dramatyzm: groźba weta ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump wyraził sprzeciw wobec projektu ustawy głównie z powodu nieudanego wezwania do uchylenia sekcji 230 ustawy o przyzwoitości komunikacyjnej.

Trump obwinił sekcję 230 – która służy jako tarcza odpowiedzialności prawnej dla platform internetowych – za podsycanie stronniczego zachowania wobec konserwatystów w mediach społecznościowych, jak również za domniemaną ingerencję wyborczą firm z branży mediów społecznościowych.